All for Joomla All for Webmasters

Nieodpłatne doradztwo prawne

Na terenie naszego powiatu można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. W naszej gminie będzie można skorzystać z porady radcy prawnego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Jak informuje starostwo powiatowe w gminie Bukowina Tatrzańska swój dyżur będzie pełnił radca prawny, który będzie przyjmował w Gminnej Bibliotece Publicznej ma ulicy Kościuszki 36.
Godziny otwarcia:  w poniedziałki w godz. od 13.15 do 17.15 oraz we wtorki i środy w godz. od 13.00 do 17.00.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.Więcej na stronie Starostwa Powiatowego: Tutaj